Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ-ΑΘΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Τροποποίηση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑΣ-ΩΣ ΠΑΙΚΤΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

Από καμιά διάταξη ή οδηγία δεν απαγορεύεται η ταυτόχρονη δήλωση συμμετοχής ιδιότητας προπονητή και αθλητή.


Ομως ο κανονισμός προπονητών ΣΕΠΠΕ.,στο άρθρο 6 προβλέπει:


ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

1. Οι ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή Πετοσφαίρισης απαγορεύεται να είναι μέλη αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα της Πετοσφαίρισης, εν ενεργεία Πετοσφαιριστές, διαιτητές Πετοσφαίρισης ή διαμεσολαβητές Πετοσφαιριστών.

2.Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για αθλητές-προπονητές σε τμήματα υποδομής των σωματείων στα οποία είναι αθλητές.
3,Επίσης ο Νόμος 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  στο άρθρο 31.11 , απαγορελυει ρητά την αθλητική ιδιότητα σε διπλωματούχο προπονητή.
4.Ο κανονισμός διοργάνωσης πρωταθλημάτων ΕΟΠΕ(άρθρο 16.4) επιτρέπει την ταυτόχρονη άσκηση καθηκόντων προπονητή σε αθλητή , αρκεί οι υπηρεσίες (του προπονητή)αυτές να ασκούνται στα τμήματα υποδομής του οικείου σωματείου;;

Η διάταξη αυτή είναι υποχρεωτική για τα μέλη ΣΕΠΠΕ και ως εκ τούτου εν ενεργεία προπονητής(δηλ,αυτού του οποίου η κάρτα είναι ενεργή) , δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι ενεργός  αθλητής κατά τον κανονισμό προπονητών και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να δηλωθεί στο ΦΑ , με τις δυο ιδιότητες.
Για τις ενέργειες των διαιτητών  , δηλ.εάν έχουν το δικαίωμα να παρεμποδίσουν την εγγραφή στο ΦΑ προπονητών-αθλητών είτε ταυτόχρονα είτε μεμονωμένα , την διαδικασία τυχόν ενστάσεων κ.λ.π , έχει ήδη υποβληθεί σχετικό ερώτημα στην ΕΟΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου