Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προέδρου ΣΥΔΠΕΚ σε βουλευτές για τροποποίηση αθλητικού νόμου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥ.Δ.ΠΕ.Κ. ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
p.konstantineas@parliament.gr;imichelogiannakis@gmail.com;info@sokratisvardakis.gr;n.igoumenidis@parliament.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ:ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 1
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΥΡΑ 9
1494578440432_Κοινό
713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣ: Τους κκ.Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου Νομού Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτη Μεσσηνίας κ.Κωνσταντινέα Πέτρο

ΚΟΙΝ: ΟΔΒΕ

Το 2012 η τότε κυβέρνηση , προφανώς έχοντας υπόψη συγκεκριμένα γεγονότα και περιπτώσεις , προέβει στην γενική τροποποίηση τοτ ισχύοντος τότε νόμου 2725/99 , σε σχέση με την εγγραφή μή ενεργών διαιτητών και προπονητών , ως μέλη σωματείων του ιδίου κλάδου άθλησης.
Η μέχρι τότε διάταξη του νόμου , δεν θέσπιζε ιδιώνυμο σε βάρος των κλάδων αυτών και απλά απαιτούσε την  διαγραφή του μη ενεργεία διαιτητή από τα οικεία μητρώα και εγγραφή του στο υπόψη σωματείο , στο οποίο  μετά παρέλευση ενός έτους αποκτούσε δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεστε όπως όλα τα τακτικά πλέον μέλη ενώ η νεότερη απαιτούσε τουλάχιστον τρία έτη τα οποία ουσιαστικά ήταν τέσσερα.
Πρόσφατα ο Βουλευτής κ.Κωνσταντινέας στην βουλή κατά την συζήτηση του Ν.4479/17(τροποποίηση αρθρου 56Α 2725) είχε αναφερθεί αναλυτικά για το θέμα με ιδιαίτερη σαφήνεια.
Επειδή η χώρα μας κατέχει και αυτή την θλιβερή πρωτιά ιδιώνυμου αποκλεισμού από όργανα χωρίς ουσιαστικά κανένα λόγο , ενώ οι άλλες χώρες αλλά και οι διεθνείς ομοσπονδίες ενθαρύνουν την συμμετοχή ανθρώπων από τους οικείους χώρους στα διοικητικά των αθλημάτων , παρακαλούμε να κάνετε ότι πρέπει ώστε  να τροποποιηθεί ο αθλητικός νόμος στον βαθμό που ουσιαστικά  θα άρει αυτήν την αδικία σε βάρος μη ενεργών διαιτητών και προπονητών ,και να καταργήσει τις ειδικές ρυθμίσεις σε βάρος τους. 
Παρακάτω υποβάλουμε σχέδιο τροποποίησης:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2725/1999
ΑΡΘΡΟΥ 3 παραγρ. 2
ΚΩΛΥΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 1..............................................................................................................
 ¨"2. Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητές οµαδικού αθλήματος, µέλη των οικείων συνδέσµων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης.
Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, µε οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο οµαδικού αθλήματος και είναι εγγεγραμμένοι στα επίσημα μητρώα οκείων συνδέσμων διαιτητών.
Η διαγραφή των παραπάνω από τα μητρώα μελών των συνδέσμων , πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 , του προέδρου του οικείου συνδέσμου διαιτητών ,η οποία οπωσδήποτε θα συνοδεύει την αίτηση εγγραφής σε αθλητικό σωματείο  που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης.
Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής εγγραφή στα μητρώα αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη."

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο πρόεδρος ΣΥΔΠΕΚ
Κοκοτσάκης Βασίλειος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου