Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΣΠΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  ΕΣΠΕΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Τα μέλη ΣΥΔΠΕΚ

Με την ευκαιρία έναρξης των πρωταθλημάτων και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο διαιτητών , προκειμένου να έχουμε ενιαία εφαρμογή κανόνων και κανονισμών στους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων ,


Παραγγέλουμε και ζητούμε πιστή εφαρμογή:
1.Ο διαιτητής ως μέλος συνδέσμου με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή , δραστηριοποιείται στην περιοχή ευθύνης της τοπικής  Ένωσης ως αναφορά τα τοπικά πρωταθλήματα .Ως εκ τούτου οφείλει υποχρεωτικά να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιτροπή διαιτησίας ή στον σύνδεσμο διαιτητών τα κωλύματα του  σχετικά με συμμετοχή ή όχι σε αγώνες.
Το οποιοδήποτε κώλυμα συμμετοχής σε αγώνες τοπικού πρωταθλήματος , επέχει αυτοδίκαια κώλυμα συμμετοχής σε αγώνες Εθνικών πρωταθλημάτων. Οι διαιτητές Εθνικών πρωταθλημάτων οφείλουν να δηλώνουν τυχόν κωλύματα τους στην Επιτροπή  διαιτησίας ΕΣΠΕΚ ή στον ΣΥΔΠΕΚ και στην ΚΕΔ/ΕΟΠΕ  ταυτόχρονα.
Δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό διαιτησίας  η γνωστοποίηση διαθεσιμότητας διαιτητή αντί κωλύματος και η επιλεκτική  επιλογή από μέρους του τόπου εκτέλεσης των καθηκόντων.(άρθρα 32.5.α) & (32.5β) και λοιπών , κανονισμού διαιτησίας(π.χ ενώ δεν έχει δηλώσει κώλυμα για εθνικά πρωταθλήματα , να δηλώνει κώλυμα σε τοπικά κ.λ.π)
Σε κάθε άλλη περίπτωση οφείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο ή τα μέλη της ΚΕΔ/ΕΣΠΕΚ.
Η απευθείας αλληλογραφία του διαιτητή με  υπερκείμενη αρχή (ΕΟΠΕ,ΟΔΒΕ,ΕΣΠΕΚ)δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό πέραν της ανακοίνωσης των κωλυμάτων. Η όποια αλληλογραφία διακινείται μέσω των οργάνων διαιτησίας.
Οι διαιτητές που είναι στους πίνακες αξιολόγησης Εθνικών πρωταθλημάτων, θα δηλώνουν τα κωλύματα τους ΓΡΑΠΤΑ υποχρεωτικά στο ked@volleyball.gr  & στο kedespek@hotmail.gr .
τηλεφωνικά στα μέλη της επιτροπής ΜΟΝΟ σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας αποστολής email.
Τα κωλύματα αυτά πρέπει να δηλώνονται  αργότερα μέχρι την 14.00 ώρα εκάστης Παρασκευής για τους αγώνες του επόμενου (ΟΧΙ ΤΟΥ [ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ)σαββατοκύριακου.
Οι υπόλοιποι διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων το αντίστοιχο κώλυμα οφείλουν να το δηλώνουν κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι την 12.00 ώρα κάθε Τετάρτης μέρα της εβδομάδας για τους αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής στο kedespek@hotmail.gr
2.Σύμφωνα με τον κανονισμό τα Φύλλα αγώνα είναι επίσημα δημόσια έγγραφα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους διαιτητές οι οποίοι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να φροντίζουν για την παράδοση τους στην τοπική Ενωση. Προς τούτο θα παραδίδονται με απόδειξη παραλαβής ως εξής:
-Χανιά: Ιδιοχείρως στον κ.Καρπουζά Ιωάννη το αργότερο εντός 24 ωρών από την τέλεση του αγώνα(τηλ.6944533710)..
-Ρέθυμνο: Ιδιοχείρως στον κ.Κανακάκη εντός 24 ωρών από την τέλεση του αγώνα(6947808851)
-Ηράκλειο:Παράδοση στα γραφεία ΣΥΔΠΕΚ το αργότερο μέχρι κάθε Τετάρτη και ώρα 18.00.
-Περιοχή Λασιθίου: Σε συνεννόηση με το μέλος ΕΔ κ.κ. Βλαχάκη ή Σπυριδάκη(τηλ.6947831220 & 6951322762) και με την χρήση υπηρεσιών ταχυδρομείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που στο ΦΑ αναφερθούν γεγονότα ή πειθαρχικά παραπτώματα αθλητών , προπονητών κ.λ.π. , το ΦΑ με ευθύνη του Α διαιτητή στέλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  ή προσκομίζεται ιδιοχείρως στην ΕΣΠΕΚ , εντός  24-48  ωρών από την τέλεση του αγώνα.(Ανάλογα εργάσιμης ή μη ημέρας)(Αρθρο 17 Γ.Κ.Δ.Π./ΕΟΠΕ) και θα ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά (6974771729)τον πρόεδρο της επιτροπής και επιπλέον για τα Χανιά τον κ.Καρπουζά..(Δνση ΕΣΠΕΚ Θύρα 1 παγκρητίου σταδίου-Οδός Μουστακλή ΤΚ 71303 Ηράκλειο)
Η παράδοση των ΦΑ πιστοποιείται από σχετική καταγραφή και υπογραφή στην κατάσταση παραλαβής από τον εκπρόσωπο του ΣΥΔΠΕΚ στην επιτροπή κ.Καραπουλάκη, ο οποίος κάθε εβδομάδα τα παραδίδει στην γραμματεία ΕΣΠΕΚ και αναφέρει εγγράφως στην επιτροπή τυχόν προβλήματα αποστολής ΦΑ.
Ο ίδιος ρυθμίζει τον τρόπο παράοσης σε αυτόν , από τα κατά τόπους μέλη της επιτροπής
Κάθε άλλος τρόπος αποστολής ΦΑ δεν επιτρέπεται , η δε καθυστερημένη αποστολή ΦΑ , υπέχει έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του υπόχρεου διαιτητή από την οποία μπορεί να προκύψει και οικονομικός καταλογισμός εξόδων αγώνα σε περίπτωση απώλειας του ΦΑ.
3.Ολοι οι διαιτητές οφείλουν να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση στα γήπεδα. Ρουχισμός που δεν έχει εγκριθεί από τον ΣΥΔΠΕΚ-ΟΔΒΕ δεν θα φέρεται.
4.Σε συνεργασία με την ΤΕΔ/ΣΥΔΠΕΚ θα γίνονται οι τεχνικές συγκεντρώσεις των διαιτητών όλων των κατηγοριών.
Η κεντρική τεχνική συγκέντρωση θα γίνεται κάθε δεύτερη Δευτέρα από την έναρξη των πρωταθλημάτων , αρχής γινομένης  από την 24/10/2016 και ώρα 18.00 στο Ηράκλειο (γραφείο ΣΥΔΠΕΚ).
Την ίδια μέρα και ώρα θα διοργανώνεται αντίστοιχη συγκέντρωση , σε κατάλληλη αίθουσα της πόλης των Χανίων , με ευθύνη του μέλους κ.Καρπουζά.
Για τους διαιτητές πόλης Ρεθύμνου θα πραγματοποιούνται τεχνικές συγκεντρώσεις  σε τακτά διαστήματα που θα ανακοινώνονται έγκαιρα και με την επιμέλεια του κ.Κανακάκη.
5.Για την παρακολούθηση του έργου των διαιτητών αλλά και την επιμόρφωση αυτών η επιτροπή μπορεί να ορίζει παρατηρητές αγώνων από τον ειδικό πίνακα παρατηρητών τοπικών πρωταθλημάτων.
Ο ορισμός αυτών δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση των σωματείων ή της Ενωσης εκτός και αν αυτό αιτηθεί από αυτά(σωματεία)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1.Κοκοτσάκης Βασίλειος
2.Καρπουζάς Ιωάννης
3.Βλαχάκης Μανόλης
6.Τέλος  ενημερώνουμε ότι οι ορισμοί διαιτητών θα κοινοποιούνται το αργότερο μέχρι το μεσημέρι κάθε πέμπτης μέρας της εβδομάδας. Οι διαιτητές που δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες ορισμών Εθνικών ή τοπικών πρωταθλημάτων , θεωρούνται αναπληρωματικοί και μπορούν να οριστούν χωρίς ενημέρωση του διαιτητή.
Ηράκλειο 5/10/2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου