Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

5ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΜΜΟΥ 2016/ΣΧΟΛΉ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣ:ομοσπονδία Διαιτητών Βόλει Ελλάδας

ΚΟΙΝ:(Για ενέργεια) Μέλη ΣΥΔΠΕΚ

ΘΕΜΑ : 5ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΜΜΟΥ 2016/ΣΧΟΛΉ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ: Η με αριθμό 54/10-6-2016/Εγκύκλιος ΟΔΒΕ

                                                   Ηράκλειο 14/5/2016 Συνέχεια σχετικής εγκυκλίου & Γ / ΟΔΒΕ  , με την οποία ορίζονται οι τόποι και λεπτομέρειες για  την διοργάνωση του 5ου περιφερειακού επιμορφωτικού σεμιναρίου διαιτησίας Αμμου/2016  , σας γνωρίζουμε ότι το υπόψη σεμινάριο για την Κρήτη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 καί ωρα 09.30 , στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου  "ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ¨" , στην Δημοτική Κοινότητα Μελιδόνι Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνης.


1.ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και αφορά  όλους τους διαιτητές μέλη των συνδέσμων.

Δικαιολογημένη απουσία από το Ετήσιο Σεμινάριο θεωρείται :

α. Του διαιτητή που ορίσθηκε σε αγώνα με ορισμό της Επιτροπής Διαιτησίας της FIVB ή της CEVή της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.
β. Του διαιτητή που για σοβαρούς επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους αδυνατεί να συμμετάσχει (για να διαπιστωθεί ο λόγος απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών στο Δ.Σ. ΟΔΒΕ).
γ. Του διαιτητή που προσκομίζει ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο για ασθένειά του κατά τις ημέρες του σεμιναρίου.
Για κάθε περίπτωση αποφασίζει το ΔΣ της ΟΔΒΕ.
Οι διαιτητές οι οποίοι θα προσέλθουν στο σεμινάριο θα υπογράψουν σε καταστάσεις – παρουσιολόγιο που θα βρίσκεται στην είσοδο της αίθουσας που θα πραγματοποιηθούν οι εισηγήσεις.
Οι δαπάνες μετακίνησης των διαιτητών που θα λάβουν μέρος στο σεμινάριο θα καταβληθούν από τους ίδιους τους διαιτητές. Κανένα άλλο χρηματικό ποσό (συμμετοχής ή άλλο) δεν θα επιβαρύνει τους διαιτητές.

Το ακριβές πρόγραμμα των εισηγήσεων θα αναρτηθεί το συντομότερο δυνατό στην ιστοσελίδα της ΟΔΒΕ και θα σταλεί στους Συνδέσμους, οι οποίοι παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τους διαιτητές-μέλη τους.

2.ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του σεμιναρίου , θα πραγματοποιηθεί το σεινάριο υποψηφίων διαιτητών πετοσφαίρισης άμμου.
Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν ΜΟΝΟ διαιτητές κάτοχοι διπλώματος διαιτητή πετοσφαίρισης ΣΑΛΛΑΣ ή μαθητές και τελειόφοιτοι λειτουργούσης σχολής διαιτησίας σάλας.

Τα μέλη ΣΥΔΠΕΚ-διαιτητές σάλας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ολιγόωρο αυτό σχολείο για απόκτηση σχετικού διπλώματος , παρακαλούνται να στείλουν σχετική δήλωση συμμετοχής.

Για την προετοιμασία και διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών , ορίζουμε επιτροπή:

Σπυριδάκη Δέσποινα ως πρόεδρο
Μαυρέα Χριστίνα
Γκίνη Αναστασία
Σπιθάκη Μαρία

Η επιτροπή αυτή πέραν των άλλων θα ετοιμάσει το ημερήσιο πρόγραμμα του σεμιναρίου( με επαφή με ΟΔΒΕ) , αλλά και θα κάνει τις ενέργειες που αφορούν επισκέψεις σε αξιοθέατα και ιστορικά μνημεία(π.χ.,Ιστορικό σπήλαιο , κ.λ.π), αλλά και το γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής.
Η αίθουσα κ.λ.π., είναι ευγενική προσφορά του Πολιτιστικού συλλόγου Μελιδονίου.

Για το θέμα θα ακολουθήσει συμπληρωματική εγκύκλιος της Ομοσπονδία διαιτητών.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Κοκοτσάκης Βασίλειος                             Βλαχάκης Μανόλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου