Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΔ ΕΣΠΕΚ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γνωρίζουμε ότι το ΔΣ ΕΣΠΕΚ στην συνεδρίαση της 13/1/2016 , αποφάσισε και όρισε τους παρακάτω διαιτητές ως Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας :

1.Κοκοτσάκη Βασίλειο καθηγητή διαιτησίας  , ως πρόεδρο
2.Βλαχάκη Μανόλη Διαιτητή Α
3.Καρπουζά Ιωάννη  Διαιτητή Α
4.Κανακάκη Γεώργιο  Διαιτητή Α
5.Σπυριδάκη Δέσποινα Διαιτητή Α   , ως μέλη

Ο πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί  την επιτροπή για την Δευτέρα  18/1/2016 και 'ωρα 18.30 σε συνεδρίαση με θέματα:

1.Καθήκοντα και αρμοδιότητες Επιτροπής
2.Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μελών Επιτροπής
3.Λειτουργία Επιτροπής-Οικονομικά
4.Συνεργασία με ΣΥΔΠΕΚ
*.Η συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΝ είναι δημόσια
-Στην συνεδρίαση μπορεί να παρίσταται και το μέλος του ΔΣ ΣΥΔΠΕΚ κ.Καραπουλάκης  ως εκπρόσωπος του ΣΥΔΠΕΚ.
Ηράκλειο 14/1/2016

Ο πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου