Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ και ΕΕ

Ο Πρόεδρος
Προς τα μέλη ΔΣ και ΕΕ

Συγκαλούμε την Δεύτερα 18/1/2016 και ωρα 17.30  το ΔΣ κσι την Ε.Ε με θέματα:
Για την ΕΕ
Έλεγχος ταμείου- Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
Για το ΔΣ
1.Πορεία διοργάνωσης κοπής πίτας .Λειτουργικά
2.Προκήρυξη εκλογής αναπληρωματικών μελών κατα την γεν.συνέλευση
3. Καλυψη εξόδων μετακίνησης μελών συνδέσμου στην συνέλευση.
4.Πορεία υλοποίησης προγράμματος μετακίνησης διαιτητών Α2 γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου