Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΔ/ΕΣΠΕΚ

           .              
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι :
1.μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για προμήθεια ειδικών καρτών για τα πλήν αθλητών και προπονητών μέλη των ομάδων , στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας ΕΣΠΕΚ , τα μέλη αυτά και μέχρι του αριθμού και των ειδικοτήτων που προβλέπονται στις ειδικές προκηρύξεις , θα προσκομίζουν το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο(διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) ακόμη και αν το δηλούμενο πρόσωπο είναι γνωστό στον διαιτητή.
Με ευθύνη του Α διαιτητή θα αναγράφονται στο ΦΑ τα πλήρη στοιχεία του μέλους της ομάδας και ο αύξων αριθμό του δελτίου ταυτότητας.
Η ιδιότητα με την οποία το μέλος αυτό θα αποτελέσει μέλος της ομάδας είναι με ευθύνη του ιδίου και του σωματείου του και προς τούτο ο διαιτητής θα αναγράφει στις παρατηρήσεις πέραν των παραπάνω και την σχετική  φράση"......δήλωσε την ιδιότητα...π.χ.του Εφόρου) μόνο στην περίπτωση που στερείται κάρτας.
2.Τυχόν ειδικές κάρτες που εχει εκδόσει η ΕΟΠΕ για πρωταθλήματα αρμοδιότητας της , ισχύουν κανονικά στα τοπικά πρωταθλήματα για την ίδια περιγραφόμενη σε αυτά ιδιότητα.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση των παραπάνω.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10/2015
Α/Α ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ Α΄ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
1 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΥΔΩΝ-ΣΟΥΔΑ ΚΛ.ΧΑΝΙΩΝ 18:00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΡΕΛΛΑΣ Κ
2 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΘΛΕΣΗ-ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ ΚΛ.ΛΙΝΤΟ 19:00 ΒΛΑΧΑΚΗΣ Β ΧΡΥΣΟΣ
3 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑ-ΓΕΗ ΚΛ.ΜΟΙΡΩΝ 16:00 ΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΤΑΚΗΣ ΚΟΚΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10/2015
Α/Α ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ Α΄ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
1 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ-ΜΕΣΣΑΡΑ ΚΛ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 19:00 ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑ
2 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΕΗ-ΑΘΛΕΣΗ ΚΛ.ΛΙΝΤΟ 19:00 ΚΟΚΚΑΣ ΜΑΥΡΕΑ
3 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΟΥΔΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΛ.ΣΟΥΔΑΣ 17:00 ΠΕΤΑΚΑΚΗ ΒΑΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου