Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ.Ο πρόεδρος του ΔΣ

Συγκαλεί κατά το καταστατικό σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο , για την  Δευτέρα  17 Αυγούστου 2015 και ώρα 17.00 στα γραφεία ΣΥΔΠΕΚ , στο Ηράκλειο
ΘΕΜΑΤΑ:

1.Ενημέρωση-Απολογισμός
2.Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου " Περιφερειακό σεμινάριο επιμόρφωσης διαιτητών ΟΔΒΕ " &  Σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών ΟΔΒΕ, την  26 και 27 Σεπτεμβρίου 2015
Επανα-καθορισμός οργανωτικής επιτροπής
3.Εγγραφή νέων διαιτητών ως μέλη ΣΥΔΠΕΚ

Οποιο άλλο θέμα επιθυμούν τα μέλη αρκεί να κοινοποιηθεί στον Γενικό Γραμματέα μέχρι την 14 Αυγούστου 2015

Ο πρόεδρος

Για την ακρίβεια της αντιγραφής 
Ο Γενικός Γραμματέας
Βλαχάκης Μανόλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου